Výroba rozvaděčů NN

Rozvaděče NN

Naše společnost má mnohaletou zkušenost s výrobou a montáží rozvaděčů NN. Rozvaděče vyrábíme podle obdržené projektové dokumentace, ale pokud tato není k dispozici navrhneme a vyrobíme rozvaděč NN dle požadavků zákazníka a zpracujeme projektovou dokumentaci. Všechny námi vyrobené rozvaděče splňují platné normy a jsou otestovány a odzkoušeny. Každý rozvaděč je opatřen výrobním štítkem a je k němu vystaven protokol o kusové zkoušce.

Vyrábíme a dodáváme rozvaděče pro měření spotřeby elektrické energie – elektroměrové rozvaděče dle požadavků ČEZ, rozvaděče pro jištění a ovládání elektroinstalace – bytové, domovní, průmyslové, speciální, rozvaděče pro měření a regulaci topných systémů a vzduchotechniky, rozvaděče stavební, zásuvkové skříně.

 • Rozvaděče pro měření spotřeby – elektroměrové rozvaděče dle požadavků ČEZ

 • Rozvaděče pro jištění a ovládání elektroinstalace

  • domovní a bytové rozvaděče
  • průmyslové rozvaděče
  • speciální rozvaděče
 • Rozvaděče pro měření a regulaci topných systémů a vzduchotechniky

 • Rozvaděče staveništní

 • Zásuvkové skříně