Elektromontáže

Silnoproudé rozvody

Společnost ELRAM JS s.r.o. provádí průmyslové, stavební a bytové rozvody NN, opravy elektroinstalace včetně demontáže starých rozvodů NN a montáže nových rozvodů NN, dodávka a montáž systémů nouzové dodávky elektrické energie – UPS, zpracování projektové dokumentace, provádíme dodávku a montáž hromosvodů, všechny námi provedené elektromontážní práce a dodávky splňují požadavky platných norem a dle požadavků vystavíme výchozí revize elektrického zařízení.

Provádíme výstavbu a montáž veřejného osvětlení a místního rozhlasu, celoroční údržbu veřejného osvětlení, výroba a montáž vánočního osvětlení, poradenství v oblasti VO – úspory energie.

Dále provádíme zpracování projektové dokumentace pro přípojky NN, realizace přípojek NN, výchozí revize přípojek NN.

Při realizaci jednotlivých zakázek klademe důraz a kvalitu provedených prací a dodávek tak abychom zajistili co nejlepší dostupné řešení jednotlivých požadavků našich zákazníků. Naši zaměstnanci prochází pravidelným školením a dodávané materiály jsou jen od prověřených dodavatelů.

Jsme partnerem skupiny ČEZ

 • Rozvody NN průmyslové objekty, výrobní a skladovací provozy, sportovní haly
  Provádíme dodávku a montáž silových rozvodů nízkého napětí, dodávka a montáž osvětlení, dodávka a montáž rozvaděčů NN, rozvodny NN, trafostanice, připojení průmyslových objektů na distribuční soustavu, kompenzace, záložní zdroje, venkovní osvětlení průmyslových objektů a hal, přesuny a přemístění technologií, revize elektrického zařízení

 • Rozvody NN kancelářské objekty, školy, obce
  Provádíme dodávku a montáž silových rozvodů nízkého napětí, dodávky a montáž osvětlení, demontáže staré elektroinstalace a osvětlení, opravy elektroinstalace, výměny světelných zdrojů, rozvaděče NN, revize elektrického zařízení

 • Rozvody NN bytová výstavba
  Dodávky a montáže silových rozvodů nízkého napětí, dodávka a montáže osvětlení, elektrických spotřebičů, zapojení elektrických spotřebičů, elektrické vytápění, přepěťová ochrana, revize elektrického zařízení

 • Bleskosvody
  Dodávka a montáž bleskosvodů, revize elektrického zařízení

 • Zpracování projektové dokumentace
  Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování prováděcí projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení.

 • Výstavba, montáž a servis veřejného osvětlení a místního rozhlasu
  Provádíme výstavbu nového veřejného osvětlení, montáž a výměnu stávajícího veřejného osvětlení, celoroční servis, opravy a poruchová služba pro veřejné osvětlení a místní rozhlas

 • Zpracování projektové dokumentace a realizace přípojek NN
  Zpracujeme projektovou dokumentaci pro přípojku NN, realizace přípojek NN, přeložky NN, provádíme PPN.

 • Revize elektrického zařízení

Slaboproudé rozvody

Naše společnost provádí měření a regulaci pro kotelny, výměníkové stanice a technologické procesy. Již od vzniku naší společnosti provádíme dodávku a montáž elektronických zabezpečovacích systémů, kamerových systémů a strukturované kabeláže. Máme několikaleté zkušenosti s dodávkou a montáží těchto systémů a jednotlivé materiály odebíráme od prověřených dodavatelů.

 • Měření a regulace
  Provádíme měření a regulaci pro kotelny, výměníkové stanice, technologické procesy

 • Kamerové systémy
  Dodávka a montáž kamerových systémů, docházkové a přístupové systémy

 • EZS a strukturované kabeláže
  Provádíme dodávku a montáž elektronických zabezpečovacích systémů pro průmyslové objekty, skladovací haly, sportovní haly, občanská výstavba, dodávka a montáž elektronických požárních zabezpečovacích systémů pro průmyslové objekty, skladovací haly, sportovní haly, dodávka a montáž datových sítí do všech typů objektů